Xây dựng

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...
Web Admin

Xây dựng

Vận mệnh của lĩnh vực bất động sản đang gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế. Ở trong một ngành công nghiệp với rất nhiều vốn đầu tư, công ty bạn phải đối mặt với nhiều thách thức trong phạm vị hoạt động của doanh nghiệp như: kế hoạch và thực hiện dự án, chi phí dự án, hợp tác với các nhà cung cấp uy tín/ các nhà thầu phụ, tính minh bạch về dòng tiền, giá cả và tuân thủ các quy định.

Mã TN:

PAERPXD
15.500.000 đ
17.000.000 đ
 • Chia sẻ qua viber bài: Xây dựng

Để đạt được lợi nhuận, công ty bạn phải cắt giảm chi phí, cải thiện tính hiệu quả của các quy trình, và mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng thông qua giá cả hợp lý. Công ty bạn phải quản lý được kế hoạch dự án, lựa chọn địa điểm xây dựng, các hạng mục xây dựng, ngân sách dự kiến, các quy trình phê duyệt, và mọi khía cạnh khác để trở thành một doanh nghiệp thông minh.

Với giải pháp Infor ERP cho công ty xây dựng và bất động sản, công ty bạn có thể đẩy mạnh hiệu quả và có thể thấy được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến chi phí, ngân sách, kế hoạch thi công, tiến độ nghiệm thu…. Có được cái nhìn chặt chẽ giữa chi phí thực tế với ngân sách dự kiến cho từng dự án và từng địa điểm.

Với nhiều năm kinh nghiệm có được trong việc cung cấp thành công các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng công nghiệp, phần mềm Infor ERP sẽ giúp công ty bạn cắt giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ khi đến tay khách hàng.

Các tính năng chính nằm trong hệ thống Infor ERP:

Kế hoạch & Phát triển Kinh doanh

 • Quản lý danh mục đầu tư Bất động sản: Danh sách các dự án BĐS đầu tư, Loại tài sản đầu tư: Khách sạn, Khu công nghiệp, Khu dân cư, Bến cảng, Toà nhà văn phòng, … Dự kiến quỹ đầu tư
 • Tiếp thị và bán hàng: Nghiên cứu và dự báo khả năng phát triển của BĐS, vòng đời của BĐS, Tiếp thị đến khách hàng, thu thập nhu cầu
 • Quản lý cơ hội: Dự kiến lợi nhuận của các cơ hội đầu tư, Phân tích tiềm năng thu hồi vốn
 • thiết kế và kỹ thuật: Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật đầu tư BĐS, Lên các báo cáo dự toán đầu tư, Hoạch định nguồn vốn đầu tư

Quản lý dự án

 • Quản lý danh mục dự án: Chuyển từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư sang quyết định đầu tư, hình thành dự án
 • Kế hoạch và lịch trình: Lập kế hoạch triển khai chi tiết tổng thể toàn dự án, Lập kế hoạch triển khai cụ thể theo tuần, Lập yêu cầu nguồn lực dựa trên kế hoạch triển khai: vật tư, nhân công, máy hoặc thuê ngoài, các chi phí tư vấn, giám sát,…
 • Thực hiện dự án: Thực hiện thi công theo tiến độ, Theo dõi và Kiểm soát tiến độ thi công, Kiểm tra chất lượng thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, Giải ngân thực hiện dự án theo kế hoạch trong ngân sách. Kiểm soát các khoản chi phí trong định mức và không trong định mức.
 • Quản lý hợp đồng: Theo dõi các hợp đồng thầu phụ/ nhà cung cấp, Theo dõi chi phí thầu phụ/ nhà cung cấp, Theo dõi tiến độ thi công, cung cấp của thầu phụ/ nhà cung cấp theo hợp đồng
 • Tài chính dự án: Theo dõi các nguồn vốn đầu tư: thời gian giải ngân, điều kiện giải ngân, hồ sơ,… Theo dõi ngân sách dự án: kiểm soát dòng tài chính dự, án, cân đối nguồn thu đầu tư dự án và chi đầu tư dự án, Tổng hợp chi phí, quyết toán dự án
 • Quản lý thầu phụ và nhà cung cấp (Thuê ngoài)
 • Lập kế hoạch và ký kết với thầu phụ: Dựa trên kế hoạch triển khai dự án, tiến hành lập kế hoạch mời thầu, Đánh giá nhà thầu và lựa chọn nhà thầu,  Ký kết hợp đồng với thầu phụ
 • Quản lý hợp đồng thầu phụ: Theo dõi các hợp đồng thầu phụ, Theo dõi kế hoạch thanh toán
 • Theo dõi & kiểm soát thực hiện: Theo dõi tiến độ thi công của thầu phụ theo hợp đồng: dựa trên khối lượng nghiệm thu và chi phí thanh toán thầu phụ

Quản lý nguồn lực

 • Quản lý vật tư: Yêu cầu vật tư theo định mức công việc thực hiện dự án, Nhập, xuất vật tư cho các hạng mục
 • dự án, Theo dõi tồn kho vật tư
 • Quản lý công việc và tối ưu hoạt động: Giao việc và theo dõi công việc, Chấm công nhân viên thực hiện, Đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc dựa trên KPIs
 • Quản lý thiết bị và dụng cụ: Yêu cầu thiết bị, công cụ dụng cụ theo định mức, Nhập, xuất thiết bị, công cụ dụng cụ cho dự án
 • Thi công và lắp đặt: Thực hiện thi công, lắp đặt, Ghi nhận khối lượng hoàn thành, Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Chấm công, ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp dự án

Khai thác bất động sản

 • Danh mục tài sản: Hình thành tài sản đối với các dự án hoàn thành quyết toán đầu tư, Lập phương pháp trích khấu hao tài sản, thời gian khấu hao
 • Quản lý cho thuê: Tìm kiếm khách hàng, Thương thảo hợp đồng, Ký kết hợp đồng dịch vụ cho thuê, Quản lý hợp đồng cho thuê, ghi nhận các dịch vụ phát sinh như điện, nước, gửi xe, Xuất hoá đơn định kỳ, Thu tiền khách hàng: tiền cọc, tiền thanh toán định kỳ, Chăm sóc khách hàng, ghi nhận các chi phí quản lý
 • Quản lý khu vực dùng chung: Theo dõi diện tích lối đi, cầu thang, toilet,…Theo dõi điện năng, nước sinh hoạt cho khu vực dùng chung, Theo dõi chi phí vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho khu vực dùng chung

Quản lý vận hành

 • Quản lý hợp đồng dịch vụ: Thuê dịch vụ bảo trì bảo dưỡng định kỳ, Thuê dịch vụ an ninh, Thuê dịch vụ vệ sinh, Thuê các dịch vụ khác, Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp, Ký kết hợp đồng dịch vụ phục vụ công tác vận hành
 • Chuyển giao dịch vụ và vận hành: Kiểm soát hoạt động, Nghiệm thu dịch vụ, Theo dõi vận hành, Ghi nhận chi phí thuê dịch vụ cho hoạt động và vận hành, Thanh toán và theo dõi công nợ nhà cung cấp
 • Quản lý cơ sở hạ tầng: Lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng CSHT, Theo dõi và thực hiện theo kế hoạch BTBD, Lập các yêu cầu mua sắm, sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị theo kế hoạch hoặc phát sinh ngoài kế hoạch, Theo dõi tình trạng tài sản, Ghi nhận chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp

sản phẩm liên quan

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

danh mục sản phẩm

Loading...

sản phẩm hot

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

tag