Web Admin

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...

Tin tức

Internet of Things mang lại sự bùng nổ kinh tế mới

Ngày đăng:

20/09/2021

Lượt xem:

448

Internet of Things (IoT) có thể quan trọng hơn Internet trong việc định hình lại bức tranh hình của nền kinh tế. Tiềm năng mạnh mẽ của IoT sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới cho sự thịnh vượng