Web Admin

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...

Tài liệu

Tại sao nhân sự là nhân tố tiếp thị mới?

Ngày đăng:

20/09/2021

Lượt xem:

647

"Một CMO (Giám đốc Marketing) có thể hoạt động hiệu quả hơn bao nhiêu nếu anh ta biết chắc chắn rằng nhân tài sẽ mang lại lời hứa thương hiệu được thực hiện trong mọi thông điệp tiếp thị ra bên ngoài?"

Hướng dẫn sử dụng Online

Ngày đăng:

20/09/2021

Lượt xem:

944

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng được hình thành dựa trên các câu hỏi thực tế mà người sử dụng thường xuyên hỏi. Quý khách có thể xem như sách hướng dẫn sử dụng hiệu quả.