Phần mềm quản lý tài sản

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...
Web Admin

Phần mềm quản lý tài sản

Khép kín quy trình: Mua sắm, Nhập kho, Tạo thẻ, In tem nhãn, Cấp phát, Vận hành, Kiểm kê, Khấu hao, Thanh lý.

Mã TN:

PAERPQLTS
12.000.000 đ
15.000.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm quản lý tài sản

 

TÍNH NĂNG

 

Mua sắm

 

Tài sản

 

sản phẩm liên quan

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

danh mục sản phẩm

Loading...

sản phẩm hot

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

tag