Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Cài đặt Mobile App

AkuraAkura
0867001135
office@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...
Akura

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Giúp hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân sự đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (ESS).

Mã TN:

PAERPNL:
47.500.000 đ
62.000.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS

 

 

 

sản phẩm liên quan

danh mục sản phẩm

Loading...

sản phẩm hot

tag