Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Cài đặt Mobile App

Web AdminWeb Admin
admin@akura.com.vn
Tiếng AnhTiếng Việt
Loading...
Web Admin

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Giúp hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân sự đánh giá, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, văn phòng, tài sản, dịch vụ (ESS).

Mã TN:

PAERPNL:
47.500.000 đ
62.000.000 đ
  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

Phần mềm quản lý nguồn nhân lực

SINNOVA-HRMS

 

 

 

sản phẩm liên quan

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

danh mục sản phẩm

Loading...

sản phẩm hot

Cơ khí - Chế tạo

16.000.000 đ
21.000.000 đ

Thực Phẩm

11.000.000 đ
12.500.000 đ

Khách sạn - Resort

13.500.000 đ
15.000.000 đ

Xây dựng

15.500.000 đ
17.000.000 đ

Bán lẻ

26.000.000 đ
35.000.000 đ

Phần mềm quản lý tài sản

12.000.000 đ
15.000.000 đ

tag